Aktualności » Rok szkolny 2016/2017

Początek roku szkolnego 2016/2017

Sto pierwszy raz w szkole w Widugierach zadzwonił pierwszowrześniowy dzwonek.

            Ten rok szkolny w Widugierach jest wyjątkowy. Dzwonek zgromadził uczniów już sto pierwszy raz. Szkoła będzie obchodzić jubileusz stulecia. Jest to wspaniała okazja, aby zagłębić się w jej historię, wspólnie spędzić czas z byłymi nauczycielami i uczniami, pocieszyć się osiągnięciami.

            Pierwszego września w szkole w Widugierach, podobnie jak w innych, wszyscy uczniowie, odświętnie ubrani, większość z rodzicami, zebrali się powitać nowy rok szkolny. Szkoła odżyła, wypełniła się dźwiękiem radosnego uczniowskiego śmiechu i okrzykami.

            W tym roku do naszej szkoły będzie uczęszczało trzydzieścioro sześcioro uczniów, będą pracowali ci sami nauczyciele oprócz nauczyciela wychowania fizycznego – będzie nim absolwent naszej szkoły Dawid Namiotko.

            Z okazji rozpoczęcia nowego roku wszystkich zebranych serdecznie powitała p. dyrektor Anna Samulewicz.  Życzyła uczniom powodzenia i sukcesów w nauce.

            Ten dzień długo pozostanie w naszej pamięci również dlatego, że czterem uczniom zostały wręczone książeczki z bajkami ich autorstwa. Zostały wydane przez wydawnictwo „Kalendorius”. Dziękujemy p. dyrektorowi wydawnictwa szanownemu Aurelijui Naruševičiui. To wielka radość nie tylko małym autorkom, ich rodzicom, nauczycielom, ale i dla całej naszej społeczności.