Kontaktai

Vidugirių pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba

 

Widugiery 19A

16-515 Puńsk

woj. podlaskie

Direktorė: Onutė Samulevičienė

tel.: +48 87 5171 006

e-mail: spwidugiery@interia.pl