Moksleiviai » Mokinių savivalda

 

Pirmininkė      Rita Pečiulytė (VIII kl)

Pirm. pavad.   Jonas Kalinauskas (VII kl)

Nariai:  - Sandra Černelytė (VIII kl)

             - Mantas Radzevičius (VI kl)

             - Ernestas Žilinskas (VI kl)