Moksleiviai » Mokinių savivalda

 

Pirmininkė      Diana Petruškevičiūtė (VIII kl)

Pirm. pavad.   Lidija Radzevičiūtė (VIII kl)

Nariai:  - Beata Aleksaitė (VII kl)

             - Aneta Čerlionytė (VIII kl)

             - Sandra Pakuckaitė (VI kl)

             - Karolina Nevulytė (VI kl)