Naujienos » Mokslo metai 2019/2020

Pagalba Stasiui iš Seinų #gaszynchallenge

Vidugirių mokykla priėmė iššūkį „ Pagalba Stasiui iš Seinų“ #gaszynchallenge.

Šioje kilnioje akcijoje dalyvavo mūsų mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Nors jau atostogos, bet mūsų susirinko visai nemažai. Liepos 1 dieną mokyklos aikštėje atlikome dešimt atsispaudimų ir pritūpimų bei rinkome pinigučius. Mus į šią akciją pakvietė Krasnavo pagrindinė mokykla, o mes kviečiame Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinę mokyklą ir Seinų „Žiburio“ mokyklą.

 

Linkime Stasiui sveikatos!!!!

https://www.facebook.com/tomas.berneckas/videos/10222528246773468/UzpfSTEwMDAwMDEwNzg1MjI3ODozNjY3NDQ0NTg2NjAyNDM0/

daugiau
Mokslo metų pabaiga

2019/2020 mokslo metų pabaiga ir keletas sustabdytų akimirkų....

daugiau
Įdomi chemijos pamoka

Š.m. birželio 2d. su chemijos mokytoja atlikome įdomius eksperimentus. Galima juos pavadinti „magiškos spalvos“. Įvairios medžiagos veikiant cheminiams indikatoriams magiškai pakeičia spalvas. Šie eksperimentai labai patiko ne tik mums, bet ir mūsų jaunesniems draugams, kurie patys galėjo pabandyti pakeisti skysčių spalvą. Visi nustebo, kada tirpalo spalva visai dingo.

daugiau

https://www.youtube.com/watch?v=LE9qH1bIdq4

Ketvirtokas Jonas Kalinauskas ir šeštokė Sandra Pakuckaitė dalyvavo Vienybės Dainos projekte, kurio mintis gimė Italijoje ir keliauja per Pasaulio Lietuvą. Mūsų mokyklos moksleiviai kartu su kitais pasaulio vaikais atliko „Vienybės Dainą“. Iš viso dainą „O mes vaikai, o mes pasaulis“ dainavo 65 lietuvių vaikai iš viso pasaulio.

daugiau
Kovo 11-oji - mūsų laisvės diena

Šią ūkanotą kovo 11 dieną visi į mokyklą susirinkome šventiškai pasipuošę, susirinkome švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 - mečio. Kasmet vykdavome į Kampuočius prie Kovo 11 - osios paminklinio akmens, bet dėl koronaviruso šiemet pasilikome mokykloje. Visi mokiniai ir mokytojai susirinkome mokyklos svetainėje, kur vyko trumpa meno programa. 

daugiau
Vyskupas Jerzy Mazur

Kovo devintoji buvo ypatinga diena Vidugirių pagrindinės mokyklos bendruomenei, nes mūsų mažą mokyklinę bendruomenę aplankė Elko vyskupijos ganytojas Jerzy Mazur. Šiam susitikimui mūsų mokyklos mokinukai itin kruopščiai ruošėsi. Vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo, sekė pasaką apie kirpėją danguje, o taip pat giedojo giesmes. Po meninės programos ganytojas Jerzy Mazur pasirašė mokyklos svečių knygoje. 

daugiau
Svečiai iš Lietuvos

Kovo 9 d. mūsų mokykloje lankėsi garbūs svečiai. Atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nario Ramūno Karbauskio patarėja Vaida Pranarauskaitė ir asociacijos "Kauno tvirtovė" valdybos pirmininkas Robertas Juknevičius. Svečius lydėjo prūsų ir jotvingių gyvenvietės Ožkiniuose savininkas Petras Lukoševičius. 

daugiau
Vasario 16-oji

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 

tėvynė dainoje suskamba

per arimą nužingsniuoja

atsispindi žiluose plaukuose

glaudžiasi sudiržusiose rankose

nuaidi koplyčios varpo dūžyje

suplazda iškeltoje trispalvėje

gražėja mažyčių tautiniuose rūbeliuose

auga viltimi mokyklos suoluose

 

Vasario 17 d. 10 val. per Vidugirių kaimą nuvilniję koplyčios varpo dūžiai sukvietė gyventojus melstis už tėvynę. Šventykla prisipildė žmonių. Susirinko ne tik vidugiriečiai, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai, atėjo Vidugirių mokyklos mokytojai ir tautiniais rūbais pasipuošę moksleiviai. Mišias atnašavo Punsko parapijos klebonas Česlovas Baganas ir vikaras Povilas Slaminis. Pamokslo metu kunigas kalbėjo apie laisvę. Sakė, jog tautos laisvė kyla iš mūsų pačių laisvės, iš žmogaus asmens laisvės. Dvasininkas ragino nepamiršti ir atsakomybės jausmo, nes jei mes neturime atsakomybės pradedame piktnaudžiauti laisve, pradedame savyje auginti savanaudiškumą, egoizmą. Kuo žmogus atsakingesnis, tuo jis yra laisvesnis, - teigė kunigas.

daugiau
Šv. Valentino paštas

Šv. Valentino paštas mūsų mokykloje ;)

daugiau
Eglutė

Šiemet Eglutę mūsų mokykloje šventėme sausio 19 d.. Sekmadienio vakarą mokykla prisipildė malonaus šurmulio. Suvažiavo šventiniai pasipuošę ir gerai nusitekę mokiniai, susirinko daug žiūrovų. Mokyklos koridorius tiesiog buvo sausakimšas. Svečius širdingai pasveikino mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė bei aštuntokė Diana Petruškevičiūtė. Vėliau šventę vedė aštuntokė Lidija Radzevičiūtė ir septintokė Beata Aleksaitė. Scenoje matėme visus mūsų mokyklos mokinius. Jie deklamavo eiles, šoko, dainavo, grojo bei parodė savo aktorinius sugebėjimus.

daugiau