Uczniowie » Samorząd Uczniowski

 

Przewodnicząca  - Rita Pieczulis (VIII kl)

Zastępca przew.  - Jonas Kalinowski (VII kl)

Członkowie:  - Sandra Czernialis (VIII kl)

                       - Mantas Radzewicz (VI kl)
                       - Ernest Żyliński (VI kl)