Kontakt

Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania

w Widugierach

 

Widugiery 19A

16-515 Puńsk

woj. podlaskie

Dyrektor: Anna Samulewicz

tel.: +48 87 5171 006

e-mail: spwidugiery@interia.pl